house1 Sorboa  sjostugana
 Jan Ersgården  Sörbo  Sjöstugan
 Priser SV jan-2016
 

* Kontakta oss för prisuppgift om ni vill hyra längre tid.