Koordinater: Lat.60.0276  Long. 16.9570  
               
Avstånd:
Stockholm 123km
Uppsala 57km
Gävle 90km
Västerås 66km
Enköping
 
 
 
Ingrid och Anders Lövgren
Jan Ersgården, Sisselbo 159
74492 Huddungeby
Sverige
Phone: +46 224-96075
cell:      +46 70-663 66 67
            +46 70-266 60 75